Αθήνα, 9ο Πανελληνίο Αστρονομικό Συνέδριο της Ελ.Ασ.Ετ.

9ο Πανελληνίο Αστρονομικό Συνέδριο της Ελ. Ασ. Ετ.
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την διοργάνωση του 9ου Πανελληνίου Αστρονομικού Συνεδρίου της Ελ. Ασ. Ετ. (Αθήνα, 20-24 Σεπτ. 2009) στο οποίο θα υπάρξει ειδική ημερίδα και για εκπαιδευτικούς.
(Συντονισμός: Οργανωτική επιτροπή 9ου Πανελλήνιου Αστρονομικού Συνεδρίου,
http://www.helas.gr/conf/2009/)