Ελ. Ασ. Ετ, συμμετοχή στη διεθνή δραστηριότητα «100 ώρες Αστρονομίας, 2-5 Απριλίου 2009»

- Τόπος: Αστεροσκοπείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αστεροσκοπείο Παν. Θεσσαλονίκης, Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης.
- Διαλέξεις εκλαϊκευτικού χαρακτήρα
- Νυκτερινή παρατήρηση για το κοινό
(Συντονισμός: Π. Νιάρχος, Ε. Πλειώνης, Ν. Στεργιούλας, Β. Χαρμανδάρης)
http://www.100hoursofastronomy.org/