Πάτρα, έκθεση για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων

6 έως και 8/4/2009
Τίτλος: Εκθεση για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων. Ομοιώματα του μηχανισμού εκτίθονται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών