Θεσσαλονίκη, ανοιχτή βραδιά για το κοινό της Θεσσαλονίκης

21/10/2009: Ανοιχτή βραδιά για το κοινό της Θεσσαλονίκης
Σελήνη: 4 ημερών. Παρατήρηση πλανητών και αστέρων με το τηλεσκόπιο του Εργαστηρίου Αστρονομίας
Παρατήρηση διαττόντων αστέρων (Ωριονίδες)
Ομιλία (θα ανακοινωθεί προσεχώς)