Είναι και Εκείνη μια Αστρονόμος (She is an Astronomer)


Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δώσει ουδέτερες, χρήσιμες πληροφορίες σε γυναίκες επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αστρονόμους, σε φοιτήτριες και γενικά σε εκείνους που ενδιαφέρονται για το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλλων στην επιστήμη.

Πιστεύουμε ότι με την προμήθεια των πληροφοριών αυτών θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των νεαρών γυναικών στη μελέτη και στην επιδίωξη μιας σταδιοδρομίας στην αστρονομία.

Πρόεδροι της ομάδας εργασίας: Enikoe Patkos – epatkos@eso.org και Francesca Primas, fprimas@eso.org

http://www.sheisanastronomer.org