Βόλος, Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Αστρονομία

Κυριακή, 8 Μαρτίου.

Ομιλία του κ. Κώστα Μουτσιάρα, μαθηματικού, με θέμα:
"Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Αστρονομία".

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.