Βόλος, 10ο Θερινό Σχολείο Αστρονομίας

Τρίτη, 7 Ιουλίου ως Παρασκευή 10 Ιουλίου.

10ο Θερινό Σχολείο Αστρονομίας
Τμήματα: αρχαρίων, προχωρημένων, ανώτερο και Ολυμπιάδας.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευθεί μετά το Πάσχα.

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.