Το Γαλιλαιοσκόπιο (The Galileoscope)


Το βασικό αυτό πρόγραμμα θέλει να μοιραστεί αυτή την παρατηρησιακή και προσωπική εμπειρία με όσο το δυνατόν περισσότερους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ομάδα εργασίας αναπτύσσει ένα απλό, προσιτό και εύκολο στη χρήση του τηλεσκόπιο το οποίο θα μπορεί να μοιραστεί κατά εκατομμύρια. Το ιδανικό θα ήταν κάθε ένας που θα πάρει μέρος στον εορτασμό του Διεθνούς Έτους Αστρονομίας ΙΥΑ2009 να μπορέσει να πάρει σπίτι του ένα από τα μικρά αυτά τηλεσκόπια.

Οι τοπικές οργανωτικές ομάδες θα πρέπει να αναζητήσουν χορηγούς στην περιοχή τους, οι οποίοι θα δεχτούν να συνεισφέρουν οικονομικά στο σκοπό αυτό με αντάλλαγμα τη διαφήμιση τους πάνω στα τηλεσκόπια.

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Rick Fienberg - rfienberg@SkyandTelescope.com

http://www.galileoscope.org/