Βόλος, Μεταβλητοί αστέρες

Κυριακή, 1η Νοεμβρίου.

Ομιλία του κ. Ιωάννη Βέργου, φυσικού, με θέμα:
"Μεταβλητοί αστέρες".

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.