Βόλος, Η Ιστορία των τηλεσκοπίων

Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου.

Ομιλία του κ. Βλάση Πετούση, φυσικού, με θέμα:
"Η Ιστορία των τηλεσκοπίων".

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.