100 Ώρες Αστρονομίας (100 Hours of Astronomy)


Οι «100 Ώρες Αστρονομίας» θα καλύψουν το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 2 Απριλίου έως και την Κυριακή , 5 Απριλίου, 2009.

Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει δύο εργάσιμες (σχολικές) ημέρες, που είναι ιδανικές για μαθητές και καθηγητές, και δύο ημέρες στο Σαββατοκύριακο, που είναι ιδανικές για οικογένειες.

Η Σελήνη βρίσκεται στο πρώτο τέταρτο στις 2 Απριλίου και έτσι σε μια καλή φάση για παρατηρήσεις νωρίς το απόγευμα ολόκληρο το Σαββατοκύριακο αυτό.

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Dennis Crabtree - dcrabtree@gemini.edu

http://www.100hoursofastronomy.org/