Βόλος Η μελλοντική περιπέτεια του ανθρώπου στο Διάστημα

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου.

Ομιλία του κ. Νίκου Πράντζου, αστροφυσικού, με θέμα:
"Η μελλοντική περιπέτεια του ανθρώπου στο Διάστημα".

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.