Το Πρόγραμμα Γαλιλαίος για την Εκπαίδευση των Διδασκόντων(Galileo Teacher Training Programme)


Ο σκοπός του θεμελιώδους αυτού προγράμματος είναι να δημιουργήσει μέχρι το έτος 2012 ένα παγκόσμιο ιστό από πιστοποιημένους «Πρεσβευτές του Γαλιλαίου», «Μάστερ Διδάσκοντες» και «Διδάσκοντες».

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η χρήση των εργαστηρίων και των διδακτικών εργαλείων on-line για να διδάξουν τα θέματα των ρομποτικών οπτικών τηλεσκοπίων και των ραδιοτηλεσκόπιων, των φωτογραφικών μηχανών δικτύου, των αστρονομικών ασκήσεων, των πηγών άλλων επιστημών, των επεξεργαστών εικόνας και των ψηφιακών συμπάντων (πλανητάρια διαδίκτυου και γραφείου).

Πρόεδροι: Jim Manning - jmanning@astrosociety.org και Rosa Doran - rosa.doran@nuclio.pt

Για την Ελλάδα: Ιωάννης Μπέλλας-Βελίδης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ibellas@astro.noa.gr

http://www.galileoteachers.org