Βόλος, Αστροβραδιά

Δευτέρα, 31 Αυγούστου.

Αστροβραδιά στην Άνω Κερασιά Μαγνησίας σε συνεργασία με τον ομώνυμο τοπικό Εξωραϊστικό Σύλλογο.

Πλατεία άνω Κερασιάς Μαγνησίας.