Βόλος, Αστροβραδιά

Δευτέρα, 6 Ιουλίου.

Αστροβραδιά, για τους σπουδαστές του 10ου Θερινού Σχολείου Αστρονομίας,
με ελεύθερη συμμετοχή όλων των κατοίκων και των επισκεπτών της Μαγνησίας.

Χάνια Πηλίου, στο 2ο πάρκινγκ προς το χιονοδρομικό κέντρο.