Συνειδητοποίηση του Σκοτεινού Ουρανού(Dark Skies Awareness)


Για αυτό το θεμελιώδες πρόγραμμα η Διεθνής Αστρονομική Ένωση θα συνεργαστεί με το Εθνικό Οπτικό Αστρονομικό Αστεροσκοπείο των ΗΠΑ, με τη Διεθνή Ομοσπονδία τα του Σκοτεινού Ουρανού (Dark - Sky Association) και με άλλους εθνικούς και διεθνείς συνεταίρους για την εκπαίδευση στη διαφύλαξη του σκοτεινού ουρανού και στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων μετρήσεων της σκοτεινότητας του ουρανού σε διάφορα μέρη από χιλιάδες πολίτες και επιστήμονες με τη χρήση τόσο των γυμνών ματιών τους όσο και με ψηφιακούς μετρητές της ποιότητας του ουρανού.

Ακόμα θα περιλαμβάνει αστροπάρτι , νέες τεχνολογίες φωτισμού, τέχνες και αφηγήσεις, υγεία και οικοσυστήματα.

Πρόεδροι: Doug Isbell – disbell@noao.edu και Connie Walker – cwalker@noao.edu

http://www.darkskiesawareness.org/