Βόλος, Η διαχρονική εξέλιξη των ιδεών στη φυσική και στην Αστρονομία

Κυριακή, 5 Απριλίου.

Ομιλία του κ. Δημήτρη Τσιλίκα, φυσικού, με θέμα:
"Η διαχρονική εξέλιξη των ιδεών στη φυσική και στην Αστρονομία".

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.