Η Πύλη προς το Σύμπαν (The Portal to the Universe)


Η Πύλη προς το Σύμπαν θα επιτρέψει μια καινοτόμο πρόσβαση στις πηγές των αστρονομικών πολυμέσων και θα μεγιστοποιήσει τη χρήση τους. Μέσα στις πηγές αυτές περιλαμβάνονται νέα, εικόνες, βίντεο, γεγονότα κ.λ.π.

Η δράση του προγράμματος αυτού θα οργανωθεί από το ESA/Hubble, το οποία θα διαθέσει με δικά του μέσα ανθρώπινο δυναμικό για την κατασκευή της πύλης και οικονομική υποστήριξη για το ένα ή δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.

Η εργασία θα γίνει σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία του ΙΥΑ2009 της Διεθνούς Αστρονομικής Εταιρείας.

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας: Lars Lindberg Christensen- lars@eso.org

http://www.portaltotheuniverse.org