Βόλος, Κοπέρνικος - Κέπλερ - Γαλιλαίος: Οι θεμελιωτές της σύγχρονης Αστρονομίας

Κυριακή, 3 Μαΐου.

Ομιλία του κ. Αθανάσιου Τσώνη, συμβούλου μαθηματικών, με θέμα:
"Κοπέρνικος - Κέπλερ - Γαλιλαίος: Οι θεμελιωτές της σύγχρονης Αστρονομίας"

Αμφιθέατρο Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.