Κοσμικό Ημερολόγιο (Cosmic Diary)


Από τον Οκτώβριο του 2007, το Θεμελιώδες Πρόγραμμα του Κοσμικού Ημερολόγιου έχει κάνει σοβαρή πρόοδο. Ο πρώτος στόχος είναι να συστήσει ένα blog, όπου η μια ομάδα αστρονόμων θα μπορεί να συζητήσει τη δουλειά τους, τη ζωή τους και τα χόμπι τους, την ίδια ώρα που μεταφέρουν την επιστήμη στο ευρύ κοινό. Αν και αυτός είναι ο κύριος σκοπός του προγράμματος αυτού, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να το μεταφέρουμε ακόμα πιο κει και να παρουσιάσουμε ένα Βιβλίο Κοσμικού Ημερολόγιου και έναν αντίστοιχο ντοκιμαντέρ.

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας: MarianaBarrosa, mariana.barrosa@multimeios.pt

http://www.cosmicdiary.org/