Θεσσαλονίκη, on-line παρατήρηση

??/8/2009 (ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς)

Κέντρο διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΗΣ)

-Απ' ευθείας (on-line) παρατήρηση με το τηλεσκόπιο 1.3 m του Αστεροσκοπείου Σκίνακας από τον Ψηλορείτη της Κρήτης. Σχεδιάστε τη δική σας παρατήρηση και δείτε το αποτέλεσμα ζωντανά