Ελ. Ασ. Ετ, ομιλίες σε επιλεγμένα Γυμνάσια/Λύκεια

Ομιλίες σε επιλεγμένα Γυμνάσια/Λύκεια για μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου. Τα μέλη του ΔΣ της κάθε περιοχής θα αναλάβουν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων σε σχολεία της γεωγραφικής περιοχής τους.
(Συντονισμός: Δ. Χατζηδημητρίου, Μ. Μεταξά)