Ελ. Ασ. Ετ, εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκπομπές

Εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκπομπές σε Ρ/Σ πανελλήνιας εμβέλειας διάρκειας 5 λεπτών η κάθε μιά πάνω σε ενδιαφέροντα αστρονομικά θέματα (υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων). Αντίστοιχες στήλες σε ημερήσια εφημερίδα.
(Συντονισμός Κ. Τσίγκανος)