Βόλος, αφιέρωμα στο "Έτος Αστρονομίας 2009"

Την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009, η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα "ΘΕΣΣΑΛΙΑ"
του Βόλου θα έχει ένα μεγάλο 4σέλιδο αφιέρωμα στο "Έτος Αστρονομίας 2009" με
ειδική αναφορά στις εκδηλώσεις της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου.