Ελ. Ασ. Ετ, προβολή αυτοτελών τηλεοπτικών επεισοδίων

Προβολή αυτοτελών τηλεοπτικών επεισοδίων σχετικά με σύγχρονα θέματα αστρονομίας και αστροφυσικής.
(Συντονισμός: Ε. Πλειώνης)