Αθήνα, “Ο Κόσμος των Γαλαξιών”

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009, 7μ.μ., ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Διαλέξεις Αστρονομίας 2009:
Πάνος Α. Πάτσης
“Ο Κόσμος των Γαλαξιών”

Οργάνωση: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας