Αθήνα, “Η θεωρία του Χάους στην Αστρονομία”

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009, 7μ.μ., ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Διαλέξεις Αστρονομίας 2009:
Κωνσταντίνος Καλαποθαράκος
“Η θεωρία του Χάους στην Αστρονομία”

Οργάνωση: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας