Αθήνα, “Η ανακάλυψη νέων πλανητικών συστημάτων. Είμαστε μονοί στο Συμπάν;”

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009, 7μ.μ., ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Διαλέξεις Αστρονομίας 2009:
Ιωάννης Χατζηδημητρίου
“Η ανακάλυψη νέων πλανητικών συστημάτων. Είμαστε μονοί στο Συμπάν;”

Οργάνωση: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας