Αθήνα, “Μελανές οπές: από το Σύμπαν στο εργαστήριο”

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009, 7μ.μ., ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Διαλέξεις Αστρονομίας 2009:
Ηλίας Βαγενάς
“Μελανές οπές: από το Σύμπαν στο εργαστήριο”

Οργάνωση: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας