Λιβαδειά, Ομιλία του Καθηγητή Λουκά Βλάχου

4/5/2009 (Δευτέρα): Λιβαδειά: Ομιλία του Καθηγητή Λουκά Βλάχου με θέμα:
"Το Σύμπαν (Δημιουργία, Δομή και Εξέλιξη)"