Αλεξανδρούπολη, Εξερευνώντας το άπειρο μέσα από το απειροστό: Τα πειράματα του CERN για τα μυστήρια του σύμπαντος

Στα πλαίσια του ΔΕΑ 2009 ο ΣΕΑΘ διοργανώνει την εξής εκδήλωση :
Ομιλία με θέμα : "Εξερευνώντας το άπειρο μέσα από το απειροστό: Τα πειράματα του CERN για τα μυστήρια του σύμπαντος"
Ομιλητής : κ. Χρήστος Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσικό Τμήμα Α.Π.Θ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2009, ώρα 8:00 μ.μ.
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης
Είσοδος Ελεύθερη

Δεσμός ιστοσελίδας μας :
Συντονιστής/Υπεύθυνος Εκδήλωσης : Αντωνίου Παναγιώτης (μέλος ΔΣ ΣΕΑΘ)