Θεσσαλονίκη, Το Σύμπαν: Δημιουργία, Δομή και Εξέλιξη

27/5/2009 (Τετάρτη):

Διάλεξη στα πλαίσια της Φοιτητικής Εβδομάδας στο Α.Π.Θ.

Ομιλία του Καθηγητή Λουκά Βλάχου με θέμα

"Το Σύμπαν: Δημιουργία, Δομή και Εξέλιξη"

20:00, αίθουσα "Βασίλης Ξανθόπουλος" στο Εργαστήριο Αστρονομίας.

Θα ακολουθήσει παρατήρηση με τηλεσκόπια στον προαύλιο χώρο του
Κτιρίου του Αστεροσκοπείου.