Καλαμάτα, 40 χρονια μετα το πρώτο βήμα του Ανθρώπου στη Σελήνη

Ομιλία του Δρ Σταμάτη Κριμιζή (καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins) , με θέμα "40 χρονια μετα το πρώτο βήμα του Ανθρώπου στη Σελήνη"

Τετάρτη 6 Μαϊου, 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας