Αθήνα, Η δίκη του Γαλιλαίου

Mε την ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Αστρονομίας 2009, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας οργανώνουν:

την ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2009, ΩΡΑ 20.00
τη διάλεξη του Καθ. William Shea Kαθ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών Κατόχου της έδρας “Galileiana” στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, με τίτλο: "Η δίκη του Γαλιλαίου" στο Αuditorium του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών (Πατησίων 47).