Κως, Η Επιστήμη και η Τεχνολογία σήμερα

9 με 11 Μαΐου 2009, τριημερίδα στην Κω με θέμα: "Η Επιστήμη και η Τεχνολογία σήμερα".

Ομιλίες:

"Διάστημα και Διεπιστημονική έρευνα", κ. Νικόλαος Σπύρου, καθηγητής Αστρονομίας του Α.Π.Θ., ιδρυτικό μέλος του Ο.Φ.Α. και εθνικός εκπρόσωπος στην ESA,

"Παγκόσμιο Έτος Αστρονομίας", κ. Ευστράτιος Θεοδοσίου, αναπληρωτής καθηγητής Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,

"Ερασιτεχνική Αστρονομία", Αθανασιάδης Τηλέμαχος, φοιτητής του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και μέλος του Ο.Φ.Α.

Παρατήρηση και καταγραφή της απόκρυψης του Αντάρη από τη Σελήνη την Κυριακή 10 Μαΐου με τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ, Τραϊανού Ευθαλίας και Αθανασιάδη Τηλέμαχου