Θεσσαλονίκη, αστροβραδιά

Πέμπτη 7 Μαίου, αστροβραδιά στο 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου, με τα τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ (Μ.Ασπρίδης, Α.Ίτσιος, Λ.Τσουκάπα, Δ.Τσουκάπας).

Ομιλία του μέλους του ΟΦΑ Ασπρίδη Μάρκου με θέμα: "Από τη Γη μέχρι
την άκρη του Σύμπαντος"