Θεσσαλονίκη, αστροβραδιά

Τρίτη 28 Απριλίου, αστροβραδιά στο 2ο Γυμνάσιο Θέρμης, με τα τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ (Μ.Ασπρίδης, Λ.Τσουκάπα).
Ομιλία του μέλους του ΟΦΑ Ασπρίδη Μάρκου με θέμα: "Από τη Γη μέχρι
την άκρη του Σύμπαντος"