Θεσσαλονίκη, 100 Ώρες Αστρονομίας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "100 ΩΡΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ"

Παρατήρηση του Ήλιου, με κατάλληλο εξοπλισμό (τηλεσκόπια, ηλιακά φίλτρα κλπ), την Κυριακή 5 Απριλίου 2009, ώρες 11:00 έως 14:00, στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να δει τις ηλιακές κηλίδες, τις προεξοχές και άλλα φαινόμενα στην επιφάνεια του άστρου μας. (Κ.Γιαννουλούδης, Α.Ίτσιος, Α.Κεκελέκης, Γ.Μουστάκας, Γ.Σεμιτζόγλου)

www.ofa.gr