Χαλκιδική, αστροβραδιά

Σάββατο 8 Αυγούστου στη Χανιώτη Χαλκιδικής με τα τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Φυσικών