Σέρρες, αστροβραδιά

Σάββατο 11/7/2009 στο Ροδολίβος Σερρών με τα τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ, σε συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό Σύλλογο