Εράτυρα Κοζάνης, αστροβραδιά

Σάββατο 22 Αυγούστου, στην Εράτυρα Κοζάνης με τα τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ, σε συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό Σύλλογο