Σέρρες, αστροβραδιά

Σάββατο 8 Αυγούστου, στην Άνω Βροντού Σερρών, με τα τηλεσκόπια των μελών του ΟΦΑ, σε συνεργασία με την Αστροπύλη Σερρών και τον τοπικό πολιτιστικό Σύλλογο