Άνω Βροντού Σερρών, 3η αστροβραδιά

3η αστροβραδιά στην Άνω Βροντού Σερρών 21-22-23 Αυγούστου, αφιερωμένη στο παγκόσμιο έτος Αστρονομίας 2009